Yeumypham.vn áp dụng chính sách đại lý dành cho Giám đốc kinh đoanh tham gia chương trình Affiliate Marketing của Website như sau:

ĐỊNH NGHĨA GIÁM ĐỐC KINH DOANH
GĐKD thay mặt Yeumypham quản lý các CTV theo đúng chính sách, quyền lợi đang áp dụng. Chịu trách nhiệm phát triển mới, huấn luyện, đào tạo, hướng dẫn, thúc đẩy CTV bán hàng & hưởng quyền lợi trên tổng doanh thu của các CTV đang quản lý

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN LÂU DÀI VÀ BỀN VỮNG
Sẵn sàng chia sẽ lợi nhuận chia sẽ cơ hội, chia sẽ lợi ích kinh doanh và đồng hành lâu dài, bền vững
Quan tâm, hỗ trợ GĐKD cũng như có những hỗ trợ hợp tác nhằm nâng cao tính mật thiết.
Bảo vệ tối đa cho GĐKD trước những biến động của Thị trường.
Bảo vệ khách hàng cho GĐKD, đảm bảo tính công bằng trên toàn bộ hệ thống phân phối.
Cùng đại lý mở rộng thị trường và mở rộng kênh phân phối của GĐKD

1/ CHIẾT KHẤU MUA HÀNG ĐỊNH KỲ:
Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Quý GĐKD sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng riêng.
Khi đạt đủ doanh số mua hàng cam kết, Quý GĐKD sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận từ đầu quý.
Ngoài ra, GĐKD còn được thưởng tháng và thưởng năm nếu doanh thu đạt trên mức cam kết.
Chính sách CHIẾT KHẤU này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác

2/ CHÍNH SÁCH THƯỞNG CHIẾT KHẤU:
TH1: nếu GĐKD chịu chủ động tổ chức việc mua hàng, phát triển CTV, giao hàng cho NTD theo chính sách hiện hành thì được chiết khấu trực tiếp 30% trên giá bán lẻ trên đơn hàng và hưởng CTKM đang áp dụng
TH2: nếu GĐKD chỉ phát triển CTV theo chính sách hiện hành thì được chiết khấu 10% trên tổng doanh thu của CTV mà NPP quản lý và hưởng CTKM đang áp dụng
Thưởng doanh thu năm: chỉ áp dụng cho các GĐKD ký hợp đồng cam kết doanh thu & được áp dụng cho cả 02 trường hợp theo mục 3 ở trên

GĐKD hoàn thành 80% doanh thu cam kết năm: thưởng 3%

GĐKD hoàn thành 90% doanh thu cam kết năm: thưởng 4%

GĐKD hoàn thành 100% doanh thu cam kết năm: thưởng 5%

3/ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
Hỗ trợ về PR – Marketing:
Hỗ trợ catalogue, tờ rơi, banner, … theo các chương trình của Yeumypham
Được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của Yeumypham
Được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, chính sách của hãng và nhà phân phối, các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.

Hỗ trợ về kỹ thuật, giải pháp:
Được hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại., hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại chỗ khi có yêu cầu cũng như có những trường hợp vượt qua tầm xử lý sẽ được Kỹ thuật của Yeumypham giải đáp

4/ YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÝ GĐKD
Tự chủ động lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển khách hàng, kế hoạch đem sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng tại khu vực mình đã đăng ký phụ trách hoặc tại địa điểm phát triển mới mà mình đã đăng ký.
Mức giá cho khách hàng đầu cuối đảm bảo tương đương với mức giá bán lẻ đề nghị của nhà phân phối. Không bán phá giá.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ mai: app.beautylove@gmail.com để nhận được thông tin tư vấn.

Danh mục sản phẩm